Återvinning för miljön
Stena Recycling är ett rikstäckande företag som finns på hundra platser i Sverige. I Karlskrona har man funnits sedan 2003, då man förvärvade ett lokalt företag. Den huvudsakliga verksamheten går ut på att ta hand om avfall och uttjänt material för återanvändning och återvinning.
Företaget är ett av de största i Norden när det gäller återvinning. Man finns även i Norge, Finland, Danmark och Polen. Kenny Juteberg är filialchef i Karlskrona och har varit med sedan starten.
- Företaget har haft en positiv utveckling här i Karlskrona, berättar han. Vad vi gör här är att vi tar in materialet, kontrollerar kvaliteten och sorterar upp det, beroende på storlek och material. Därefter levereras det till stålverk, smältverk och gjuterier där man gör nytt stål av det. Man tar även hand om brännbara sopor som plast, papper och spillolja. En viss bearbetning görs på plats, medan annat skickas till Kalmar, där man har specialutrustning.
Från södra Sverige går mycket på export och skickas från Malmös eller Kalmars hamnar, ut i Europa. Företaget har väldigt höga krav på sig när det gäller miljöarbetet.
- Vi arbetar mycket med att effektivisera transporterna, säger Kenny. Det gäller inte minst ur miljösynpunkt. Vi försöker till exempel så långt det går att använda oss av tåg istället för biltransport. Det gäller att vara ett föredöme för våra kunder. Speciellt när vi levererar det vi gör. Ett ton wellpapp motsvarar åtta träd. Allt som kommer in till oss går att återvinna.

I Karlskrona har man för tillfället sju anställda. Företaget tar emot metallskrot från både företag och privatpersoner. Det går även att få sitt skrot hämtat av Stena. Företagets fokusområde är Ronneby, Karlskrona och Torsås. Kenny tycker att han har ett väldigt varierande arbete, där ingen dag är den andra lik.
- Jag har inga så kallade normala dagar, berättar han. Ena dagen kanske man pratar med någon från industrin, för att nästa stund hjälpa en lantbrukare, som kommer hit med sitt skrot. Man lär sig något nytt hela tiden, avslutar Kenny.

Stena

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070 550 88 05


Email:
kenny.juteberg@stenagotthard.se

Hemsida:
www.stenarecycling.se

Adress:
Stena
Silverv. 15
37150 Karlskrona

| 13 SENASTE FÖRETAGEN